Unidos de Vila Isabel – Samba-Enredo 2015

CARNAVAL DE 2015

SAMBA-ENREDO

O Maestro Brasileiro na Terra de Noel… Tem Partitura Azul e Branca da Nossa Vila Isabel